Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
KOZMICKÁ STEZKA PRO DĚTI
1
KOZMICKÁ STEZKA PRO DĚTI
2
KOZMICKÁ STEZKA PRO DĚTI
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie a osobnosti

Historie a osobnosti

Historie obce Kozmic

První zmínky o obci pocházejí z roku 1350 v souvislosti s kostelem, který se od roku 1352 uvádí jako farní. Ten má dodnes zjevně jednotnou barokní úpravu, v níž se jen omezeně uplatňují starší detaily. Podací právo nad Kozmicemi měl v letech 1358 - 1409 rod Přísňáků, vlastnící také obec Teplýšovice a dnes již zaniklou vesničku Mrchojedy. Po smrti Přísňákově obec získal Václav z Kozmic, v letech 1408 - 1413 místopísař desek zemských. Petr z Kozmic pomáhal roku 1448 jako přívrženec Jiříka z Poděbrad při dobývání Prahy. Pro jeho oddanost králi Jiřímu byla tvrz od přívrženců Zdeňka ze Šternberka spálena a vypleněna. Kozmice byly připojeny ke konopišťskému panství.

O tři století později se z kroniky můžeme dočíst o panské hospodě, která stávala naproti kostelu a v níž se roku 1775 připravovalo selské povstání proti robotě na konopišťském panství. Jeden z účastníků povstání - Jakub Hanibal z Kozmic byl u Konopiště zastřelen a několik dalších bylo po nezdařilém povstání vězněno. Původní budova panské hospody stále stojí a od roku 1965 je na ní umístěna pamětní deska.

Kostel sv. Jakuba v Kozmicích

Dominantou Kozmic je kostel svatého Jakuba Většího, připomínaný ve 2. pol. 14. století. Stojí na uměle vyvýšeném místě přibližně ve středu obce a je spolu s farou obehnán zdí.

Celý kostel je barokně upraven a jen omezeně se uplatňují starší (gotické) detaily. Jsou to především tři úzká okénka presbytáře, či zazděný severní vstupní portál, odhalený zřejmě až při pozdější opravě. Hlavní oltář byl převezen v roce 1788 ze zrušeného kostela sv. Karla Boromejského v Praze a r. 1866 byly v kostele postaveny varhany.

K původně gotickému presbytáři byla přistavěna roku 1819 věž a opatřena dvěma zvony. První z nich (1,59 m vysoký, 73 cm v průměru) nese trojřádkový nápis se jmény lidí, kteří se finančně podíleli na jeho výrobě, a letopočet ANNO 1659. Druhý (51 cm vysoký, 62 cm v průměru) nese starý nečitelný gotický nápis.

Škola v obci Kozmice

Pravděpodobně již v roce 1350 za císaře Karla IV. se v Kozmicích nacházela škola tzv. farní. Ve válkách však zanikla a byla znovu otevřena při znovuzřízení fary v roce 1787. Teprve roku 1790 byla postavena budova školy "Na Valech". Předtím učitel cvičil žáky tím, že chodili denně od domu k domu. V letech 1826 a 1827 byla vystavěna nová škola na zahrádce před okny školy staré. Místo staré školní budovy bylo postaveno hospodářské stavení. Roku 1828 tvořily školní obec tyto vesnice: Kozmice, Kácova Lhota, Vlkov, Soběhrdy, Velké Žíňany, Rousínov, Bělčice a Tatouňovice. V roce 1931 bylo při škole založeno rodičovské sdružení. 

V obci byla otevřena měšťanská škola, kde se nacházely dvě učebny a další dvě třídy byly v budově fary. Při měšťanské škole byla zřízena také mateřská škola dne 1. května 1947. Spojením národní a střední školy vznikla jedna osmiletá střední škola v roce 1953. O tři roky později proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní budovy. V roce 1965 se zavedlo 9 tříd školní docházky a tato škola byla nejmenší školou tohoto typu v okrese. Škola zanikla v polovině 80. let minulého století. Po dlouhé odmlce začala obec s přestavbou budovy s cílem znovuobnovit školní zařízení. Což se však nepodařilo.

V současné době je objekt bývalé školy přestavěn na bytový dům a již není ve vlastnictví obce.

Jak se odívali naši předkové 

Jak se odívali naši předkové.pdf   

Pohlednice

Pohlednice

 

Obecní symboly

Znak a vlajka obce Kozmice

Symboly obce naleznete na stránkách  https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/734619d4-6a4e-4aff-813a-7d7b19353db9

předávánípředávání

Návrhy znaku a vlajky pro obec Kozmice.pdf

Textové a obrazové podklady Kozmice, Kácova Lhota, Rousínov.pdf

Upomínka na odhalení desky padlým vojínům v Kácové Lhotě dne 9.září 1928 .jfif

Seznam kulturních památek v okrese Benešov

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Bene%C5%A1ov#Kozmice

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=423219

Národní památkový úřad

Tvrziště Na Valech

KOZMICKÁ TVRZ.pdf

https://pamatkovykatalog.cz/tvrziste-na-valech-14711231

evidenční list

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=937017

Kostel sv. Jakuba Většího

https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jakuba-vetsiho-2142361

evidenční list

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=937014