Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Kozmická hernička Obecní úřad
27
Kozmická hernička Obecní úřad
28
Kozmická hernička Obecní úřad
29
Kozmická hernička Obecní úřad
1
Kozmická hernička Obecní úřad
2
Kozmická hernička Obecní úřad
3
Kozmická hernička Obecní úřad
4
Kozmická hernička Obecní úřad
5
Kozmická hernička Obecní úřad
6
Kozmická hernička Obecní úřad
7
Kozmická hernička Obecní úřad
8
Kozmická hernička Obecní úřad
9
Kozmická hernička Obecní úřad
10
Kozmická hernička Obecní úřad
11
Kozmická hernička Obecní úřad
12
Kozmická hernička Obecní úřad
13
Kozmická hernička Obecní úřad
14
Kozmická hernička Obecní úřad
15
Kozmická hernička Obecní úřad
16
Kozmická hernička Obecní úřad
17
Kozmická hernička Obecní úřad
18
Kozmická hernička Obecní úřad
19
Kozmická hernička Obecní úřad
20
Kozmická hernička Obecní úřad
21
Kozmická hernička Obecní úřad
22
Kozmická hernička Obecní úřad
23
Kozmická hernička Obecní úřad
24
Kozmická hernička Obecní úřad
25
Kozmická hernička Obecní úřad
26
Kozmická hernička Obecní úřad
27
Kozmická hernička Obecní úřad
28
Kozmická hernička Obecní úřad
29
Kozmická hernička Obecní úřad
30
Kozmická hernička Obecní úřad
31
Kozmická hernička Obecní úřad
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie a osobnosti

Historie a osobnosti

Historie obce Kozmic

První zmínky o obci pocházejí z roku 1350 v souvislosti s kostelem, který se od roku 1352 uvádí jako farní. Ten má dodnes zjevně jednotnou barokní úpravu, v níž se jen omezeně uplatňují starší detaily. Podací právo nad Kozmicemi měl v letech 1358 - 1409 rod Přísňáků, vlastnící také obec Teplýšovice a dnes již zaniklou vesničku Mrchojedy. Po smrti Přísňákově obec získal Václav z Kozmic, v letech 1408 - 1413 místopísař desek zemských. Petr z Kozmic pomáhal roku 1448 jako přívrženec Jiříka z Poděbrad při dobývání Prahy. Pro jeho oddanost králi Jiřímu byla tvrz od přívrženců Zdeňka ze Šternberka spálena a vypleněna. Kozmice byly připojeny ke konopišťskému panství.

O tři století později se z kroniky můžeme dočíst o panské hospodě, která stávala naproti kostelu a v níž se roku 1775 připravovalo selské povstání proti robotě na konopišťském panství. Jeden z účastníků povstání - Jakub Hanibal z Kozmic byl u Konopiště zastřelen a několik dalších bylo po nezdařilém povstání vězněno. Původní budova panské hospody stále stojí a od roku 1965 je na ní umístěna pamětní deska.

Kostel sv. Jakuba v Kozmicích

Dominantou Kozmic je kostel svatého Jakuba Většího, připomínaný ve 2. pol. 14. století. Stojí na uměle vyvýšeném místě přibližně ve středu obce a je spolu s farou obehnán zdí.

Celý kostel je barokně upraven a jen omezeně se uplatňují starší (gotické) detaily. Jsou to především tři úzká okénka presbytáře, či zazděný severní vstupní portál, odhalený zřejmě až při pozdější opravě. Hlavní oltář byl převezen v roce 1788 ze zrušeného kostela sv. Karla Boromejského v Praze a r. 1866 byly v kostele postaveny varhany.

K původně gotickému presbytáři byla přistavěna roku 1819 věž a opatřena dvěma zvony. První z nich (1,59 m vysoký, 73 cm v průměru) nese trojřádkový nápis se jmény lidí, kteří se finančně podíleli na jeho výrobě, a letopočet ANNO 1659. Druhý (51 cm vysoký, 62 cm v průměru) nese starý nečitelný gotický nápis.

Škola v obci Kozmice

Pravděpodobně již v roce 1350 za císaře Karla IV. se v Kozmicích nacházela škola tzv. farní. Ve válkách však zanikla a byla znovu otevřena při znovuzřízení fary v roce 1787. Teprve roku 1790 byla postavena budova školy "Na Valech". Předtím učitel cvičil žáky tím, že chodili denně od domu k domu. V letech 1826 a 1827 byla vystavěna nová škola na zahrádce před okny školy staré. Místo staré školní budovy bylo postaveno hospodářské stavení. Roku 1828 tvořily školní obec tyto vesnice: Kozmice, Kácova Lhota, Vlkov, Soběhrdy, Velké Žíňany, Rousínov, Bělčice a Tatouňovice. V roce 1931 bylo při škole založeno rodičovské sdružení. 

V obci byla otevřena měšťanská škola, kde se nacházely dvě učebny a další dvě třídy byly v budově fary. Při měšťanské škole byla zřízena také mateřská škola dne 1. května 1947. Spojením národní a střední školy vznikla jedna osmiletá střední škola v roce 1953. O tři roky později proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní budovy. V roce 1965 se zavedlo 9 tříd školní docházky a tato škola byla nejmenší školou tohoto typu v okrese. Škola zanikla v polovině 80. let minulého století. Po dlouhé odmlce začala obec s přestavbou budovy s cílem znovuobnovit školní zařízení. Což se však nepodařilo.

V současné době je objekt bývalé školy přestavěn na bytový dům a již není ve vlastnictví obce.

Jak se odívali naši předkové 

Jak se odívali naši předkové.pdf   

Pohlednice

Pohlednice

 

Obecní symboly

Znak a vlajka obce Kozmice

Symboly obce naleznete na stránkách  https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/734619d4-6a4e-4aff-813a-7d7b19353db9

předávánípředávání

Návrhy znaku a vlajky pro obec Kozmice.pdf

Textové a obrazové podklady Kozmice, Kácova Lhota, Rousínov.pdf

Upomínka na odhalení desky padlým vojínům v Kácové Lhotě dne 9.září 1928 .jfif

Seznam kulturních památek v okrese Benešov

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Bene%C5%A1ov#Kozmice

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=423219

Národní památkový úřad

Tvrziště Na Valech

https://pamatkovykatalog.cz/tvrziste-na-valech-14711231

evidenční list

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=937017

Kostel sv. Jakuba Většího

https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jakuba-vetsiho-2142361

evidenční list

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=937014