Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Výstava_Panská sídla
2
Výstava_Panská sídla
3
Výstava_Panská sídla
4
Výstava_Panská sídla
5
Výstava_Panská sídla
6
Výstava_Panská sídla
7
Výstava_Panská sídla
8
Výstava_Panská sídla
9
Výstava_Panská sídla
10
Výstava_Panská sídla
11
Výstava_Panská sídla
12
Výstava_Panská sídla
13
Výstava_Panská sídla
14
Výstava_Panská sídla
15
Výstava_Panská sídla
16
Výstava_Panská sídla
17
Výstava_Panská sídla
18
Výstava_Panská sídla
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady

Odpady

leták

 

Sběr, svoz a likvidaci odpadu upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V Kozmicích a přilehlých obcích Kácova Lhota a Rousínov zajišťuje svoz odpadů firma TS Benešov, AVE Čáslav, Elmoz Czech a Černohlávek OIL. 

Sběr je realizován do pronajatých nádob jednotlivých domácností nebo obce.

Pro tříděný odpad jsou v obcích rozmístěny barevné kontejnery na plast, papír, sklo, kovy, olej, bio odpad.

Svozy:

Komunální odpad - 1x týdně/ 1x za čtrnáct dní - každé úterý/ každé sudé úterý

Papír   - 1x týdně

Sklo    - 1x měsíčně

Plast   - 1x týdně

Kov     - 1x 2 měsíce

Olej     - 1x měsíčně

Bio odpad – dle potřeby

Obec Kozmice také zajišťuje sběr nebezpečného  odpadu a to 2x ročně a velkoobjemového odpadu a to 2x ročně. Podrobnosti o těchto druzích odpadu a jejich likvidaci najdete před konáním sběru na úřední desce obce Kozmice   https://www.obeckozmice.cz/uredni-deska

Sběr, svoz a likvidaci odpadu na území obce Kozmice upravuje

Poplatek za komunální odpad na území obce Kozmice stanovuje

Poplatek za sběr, svoz a likvidaci odpadu lze uhradit:

 - na účet obce č. 320093349/0800,

   -Variabilní symbol 1340

   -Specifický symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční číslo

     nemovitosti a do textu jméno a příjmení.

Splatnost poplatku za sběr, svoz a likvidaci odpadu je:

-   plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Kozmice a to

    do 28.2. daného roku.

Obec Kozmice je na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů členem systému společnosti EKOKOM , která zajišťuje zpětný odběr obalových materiálů. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

 

 

PAPÍROVÉ OBALY

Do modrých nádob můžete odhodit:

·         noviny, časopisy, reklamní letáky,

·         kancelářský papír,

·         knihy, sešity,

·         krabice, lepenka, kartón,

·         papírové obaly (např. sáčky).

 

Prosím, nevhazujte:

·         mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,

·         uhlový a voskovaný papír,

·         použité plenky a hygienické potřeby.

 

 

 

 papír

SKLENĚNÉ OBALY

Do zelených nádob můžete odhodit:

·         láhve od nápojů,

·         skleněné nádoby,

·         skleněné střepy – tabulové sklo.

 

Prosím, nevhazujte:

·         keramiku, porcelán,

·         zrcadla,

·         drátěné sklo a autosklo.

 

 sklo

 

PLASTOVÉ OBALY

Do žlutých nádob můžete odhodit:

·         PET láhve od nápojů 

prosím, nezapomeňte je sešlápnout!

·         kelímky, sáčky, fólie,

·         nápojové kartony od džusů, mléka  apod.

·         výrobky a obaly z plastů,

·         polystyrén.

 

Prosím, nevhazujte:

·         novodurové trubky,

·         obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

 plasty

KOVOVÉ OBALY

Od 1.1.2015 platí povinnost třídit kovový odpad. Na území obce jsou umístěny

kontejnery s označením KOVOVÉ OBALY.

 

Do těchto nádob můžete odhodit:

·         nápojové plechovky

·         plechovky od potravin

·         kovové nádoby od kosmetiky

·         ostatní kovové obaly a drobné předměty

  kov                  

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Od 1.1.2020 platí povinnost sběru jedlých olejů a tuků. Na území obce jsou

umístěny kontejnery s označením SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE.

 

 

Do těchto nádob můžete odhodit:

·         použité kuchyňský olej a tuky

 

 

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace.

Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje.

Olej je pak určen k ekologické likvidaci.

 

 leták

BIOODPAD

Od 1.1.2015 platí povinnost třídit biologicky rozložitelný odpad minimálně rostlinného původu. Přednostně musí být likvidován kompostováním na vlastním pozemku občanů. Přebytečný rostlinný bioodpad lze odkládat pouze na místo určené pro jeho oddělené soustřeďování.

Biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu zahrnuje zejména:

  • kompostovatelný odpad z údržby veřejné i soukromé zeleně – tráva, listí, odpady z květinových záhonů, zbytky ovoce, zeleniny, slupky z brambor.

 bioodpad

Obec Kozmice zajišťuje sběr a svoz větví. 

Prosím nevhazujte do biologicky rozložitelného odpadu.   Děkujeme, že třídíte!

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Obec Kozmice také zajišťuje sběr nebezpečného odpadu a to 2x ročně.

Podrobnosti o těchto druzích odpadu a jejich likvidaci najdete před konáním sběru na úřední desce obce.

V rámci tohoto sběru je možné odevzdávat:

  • vyřazené elektrospotřebiče (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC, ...)
  • barvy, oleje, ředidla, rozpouštědla (zbytky, obaly, s prošlou životností, ...), hadry od barev a olejů
  • akumulátory, monočlánky, staré léky, pneumatiky zářivky, výbojky, svítidla

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Obec Kozmice také zajišťuje sběr velkoobjemového odpadu a to 2x ročně. Podrobnosti o těchto druzích odpadu a jejich likvidaci najdete před konáním sběru na úřední desce obce.

 V rámci tohoto sběru je možné odevzdávat:

  • starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky
  • rámy oken a dveří
  • objemný elektroodpad, který nedokážete (z jakýchkoli důvodů) předat v rámci zpětného odběru nebo odvézt do sběrného dvora

STAVEBNÍ ODPAD

Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem, takže v žádném případě nepatří do kontejnerů na běžný nebo tříděný odpad v obci. Občané jsou povinni jej zlikvidovat na vlastní náklady v souladu se zákonem o odpadech.

Seznam jednotlivých kontejnerů:

Kozmice:

náves

 Velikost nádoby

plast

papír

sklo

kov

bioodpad

oleje

1100 l

2x

1x

2x

1x 

 

 

240 l

 

 

 

 

 

1x 

u ČOV

 Velikost nádoby

plast

papír

sklo

kov

bioodpad

oleje

1100 l

3x 

2x 

 2x

1x 

 

 

240 l

 

 

 

 

 

1x

velkoobjemový kontejner

 

 

 

 

 2x

 

Kácova Lhota:

 Velikost nádoby

plast

papír

sklo

kov

bioodpad

olej

1100 l

1x

1x

1x

1x 

 

 

Rousínov:

 Velikost nádoby

plast

papír

sklo

kov

bioodpad

olej

1100 l

1x

1x

 1x

 

 

 

Děkujeme, že třídíte.

Mapka – kontejnerová stání Kozmice, Kácova Lhota a Rousínov.

Seznam lokalit na tříděný odpad