Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Kozmická hernička Obecní úřad
28
Kozmická hernička Obecní úřad
29
Kozmická hernička Obecní úřad
30
Kozmická hernička Obecní úřad
1
Kozmická hernička Obecní úřad
2
Kozmická hernička Obecní úřad
VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNĚ VYZDOBENÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE DNE 2.12.2023
3
Kozmická hernička Obecní úřad
4
Kozmická hernička Obecní úřad
5
Kozmická hernička Obecní úřad
MIKULÁŠ V KOZMICÍCH DNE 5.12.2023
6
Kozmická hernička Obecní úřad
7
Kozmická hernička Obecní úřad
8
Kozmická hernička Obecní úřad
9
Kozmická hernička Obecní úřad
10
Kozmická hernička Obecní úřad
11
Kozmická hernička Obecní úřad
12
Kozmická hernička Obecní úřad
13
Kozmická hernička Obecní úřad
14
Kozmická hernička Obecní úřad
15
Kozmická hernička Obecní úřad
16
Kozmická hernička Obecní úřad
17
Kozmická hernička Obecní úřad
18
Kozmická hernička Obecní úřad
19
Kozmická hernička Obecní úřad
20
Kozmická hernička Obecní úřad
21
Kozmická hernička Obecní úřad
22
Kozmická hernička Obecní úřad
23
Kozmická hernička Obecní úřad
24
Kozmická hernička Obecní úřad
25
Kozmická hernička Obecní úřad
26
Kozmická hernička Obecní úřad
27
Kozmická hernička Obecní úřad
28
Kozmická hernička Obecní úřad
29
Kozmická hernička Obecní úřad
30
Kozmická hernička Obecní úřad
31
Kozmická hernička Obecní úřad
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady

Informace o odpadovém hospodářství v roce 2022.pdf

Informace o odpadovém hospodářství v roce 2021.pdf

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021.pdf

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020.pdf

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019.pdf 

EKOKOM_LETAK_PANDEMIE_A4NA_SIRKU_SMALLSIZE.JPG

 

 

 

Sběr, svoz a likvidaci odpadu upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V Kozmicích a přilehlých obcích Kácova Lhota a Rousínov zajišťuje svoz odpadů firma TS Benešov, AVE Čáslav, Elmoz Czech a Černohlávek OIL. 

Sběr je realizován do pronajatých nádob jednotlivých domácností nebo obce.

Pro tříděný odpad jsou v obcích rozmístěny barevné kontejnery na plast, papír, sklo, kovy, olej, bio odpad.

 

Svozy:

Komunální odpad - 1x týdně/ 1x za čtrnáct dní - každé úterý/ každé sudé úterý

Papír   - 1x týdně

Sklo    - 1x měsíčně

Plast   - 1x týdně

Kov     - 1x 2 měsíce

Olej     - 1x měsíčně

Bio odpad – dle potřeby

 

Obec Kozmice také zajišťuje sběr nebezpečného  odpadu a to 2x ročně a velkoobjemového odpadu a to 2x ročně. Podrobnosti o těchto druzích odpadu a jejich likvidaci najdete před konáním sběru na úřední desce obce Kozmice   https://www.obeckozmice.cz/uredni-deska

 

 

Sběr, svoz a likvidaci odpadu na území obce Kozmice upravuje

Poplatek za komunální odpad na území obce Kozmice stanovuje

 

Poplatek za sběr, svoz a likvidaci odpadu lze uhradit:

 - na účet obce č. 320093349/0800,

   -Variabilní symbol 1340

   -Specifický symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční číslo

     nemovitosti a do textu jméno a příjmení.

 

 

Splatnost poplatku za sběr, svoz a likvidaci odpadu je:

-   plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Kozmice a to

    do 28.2. daného roku.

 

Obec Kozmice je na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů členem systému společnosti EKOKOM , která zajišťuje zpětný odběr obalových materiálů. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

EKO-KOM odměna za zpětný odběr 2022.pdf

EKO-KOM 2020 1.Q.pdf

EKO-KOM_2020_2Q.pdf

EKO-KOM 2020 3.Q.pdf

EKO-KOM 2020 4.Q.pdf

EKO-KOM 2021 3Q.pdf

EKO-KOM_2021_4Q.pdf

 

 

 PAPÍROVÉ OBALY

Do modrých nádob můžete odhodit:

·         noviny, časopisy, reklamní letáky,

·         kancelářský papír,

·         knihy, sešity,

·         krabice, lepenka, kartón,

·         papírové obaly (např. sáčky).

 

Prosím, nevhazujte:

·         mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,

·         uhlový a voskovaný papír,

·         použité plenky a hygienické potřeby.

 

 

 

 images.jpg

 

 

 SKLENĚNÉ OBALY

Do zelených nádob můžete odhodit:

·         láhve od nápojů,

·         skleněné nádoby,

·         skleněné střepy – tabulové sklo.

 

Prosím, nevhazujte:

·         keramiku, porcelán,

·         zrcadla,

·         drátěné sklo a autosklo.

 

 images.jpg

 

 

 PLASTOVÉ OBALY

Do žlutých nádob můžete odhodit:

·         PET láhve od nápojů 

prosím, nezapomeňte je sešlápnout!

·         kelímky, sáčky, fólie,

·         nápojové kartony od džusů, mléka  apod.

·         výrobky a obaly z plastů,

·         polystyrén.

 

Prosím, nevhazujte:

·         novodurové trubky,

·         obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

 images.jpg

 

KOVOVÉ OBALY

Od 1.1.2015 platí povinnost třídit kovový odpad. Na území obce jsou umístěny

kontejnery s označením KOVOVÉ OBALY.

 

Do těchto nádob můžete odhodit:

·         nápojové plechovky

·         plechovky od potravin

·         kovové nádoby od kosmetiky

·         ostatní kovové obaly a drobné předměty

  images.jpg                  

 

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Od 1.1.2020 platí povinnost sběru jedlých olejů a tuků. Na území obce jsou

umístěny kontejnery s označením SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE.

 

 

Do těchto nádob můžete odhodit:

·         použité kuchyňský olej a tuky

 

 

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace.

Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje.

Olej je pak určen k ekologické likvidaci.

 

 download.jpg

 

 

BIOODPAD

Od 1.1.2015 platí povinnost třídit biologicky rozložitelný odpad minimálně rostlinného původu. Přednostně musí být likvidován kompostováním na vlastním pozemku občanů. Přebytečný rostlinný bioodpad lze odkládat pouze na místo určené pro jeho oddělené soustřeďování.

Biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu zahrnuje zejména:

  • kompostovatelný odpad z údržby veřejné i soukromé zeleně – tráva, listí, odpady z květinových záhonů, zbytky ovoce, zeleniny, slupky z brambor.

 download.jpg

Obec Kozmice zajišťuje sběr a svoz větví. 

Prosím nevhazujte do biologicky rozložitelného odpadu.                                 Děkujeme, že třídíte! 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Obec Kozmice také zajišťuje sběr nebezpečného odpadu a to 2x ročně.

Podrobnosti o těchto druzích odpadu a jejich likvidaci najdete před konáním sběru na úřední desce obce.

V rámci tohoto sběru je možné odevzdávat:

  • vyřazené elektrospotřebiče (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC, ...)
  • barvy, oleje, ředidla, rozpouštědla (zbytky, obaly, s prošlou životností, ...), hadry od barev a olejů
  • akumulátory, monočlánky, staré léky, pneumatiky zářivky, výbojky, svítidla

 

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Obec Kozmice také zajišťuje sběr velkoobjemového odpadu a to 2x ročně. Podrobnosti o těchto druzích odpadu a jejich likvidaci najdete před konáním sběru na úřední desce obce.

 V rámci tohoto sběru je možné odevzdávat:

  • starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky
  • rámy oken a dveří
  • objemný elektroodpad, který nedokážete (z jakýchkoli důvodů) předat v rámci zpětného odběru nebo odvézt do sběrného dvora

 

 

STAVEBNÍ ODPAD

Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem, takže v žádném případě nepatří do kontejnerů na běžný nebo tříděný odpad v obci. Občané jsou povinni jej zlikvidovat na vlastní náklady v souladu se zákonem o odpadech.

 

Seznam jednotlivých kontejnerů:

Kozmice:

náves

 

 Velikost nádoby

plast

papír

sklo

kov

bioodpad

oleje

1100 l

2x

1x

2x

1x 

 

 

240 l

 

 

 

 

 

1x 

 

 

 

 

 

 

 

 

u ČOV

 

 Velikost nádoby

plast

papír

sklo

kov

bioodpad

oleje

1100 l

3x 

2x 

 2x

1x 

 

 

240 l

 

 

 

 

 

1x

velkoobjemový kontejner

 

 

 

 

 2x

 

 

 Kácova Lhota:

 

 Velikost nádoby

plast

papír

sklo

kov

bioodpad

olej

1100 l

1x

1x

1x

1x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rousínov:

 

 Velikost nádoby

plast

papír

sklo

kov

bioodpad

olej

1100 l

1x

1x

 1x

 

 

 

 

 

               Děkujeme, že třídíte.

 

 

 

Mapka – kontejnerová stání Kozmice, Kácova Lhota a Rousínov.

Seznam lokalit na tříděný odpad.pdf