Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
26
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
27
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
28
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
29
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
30
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
KOZMICE_ČARODĚJNICE 2022
1
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
2
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
3
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
4
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
5
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
6
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
7
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
8
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
9
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
10
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
11
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
12
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
13
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
14
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
15
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
16
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
17
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
18
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
19
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
20
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
21
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
22
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
23
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
24
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
25
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
26
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
27
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
28
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
29
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
30
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY, pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č.4/2021 o místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf  01. 01. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf  19. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška č.2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2021.pdf  28. 10. 2021
Obecně závazná vyhláška Obce Kozmice 1/2021 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu v obci Kozmice.pdf  05. 05. 2021
Veřejná vyhláška _ Vydání Změny č.2 územního plánu Kozmice formou opatření obecné povahy.pdf  18. 12. 2020

Vyhláška č.2/2020 stanovení podmínek akcí typu technoparty.pdf

 30. 09. 2020
Veřejná vyhláška oznámení o vydání změnyč.1 územnímu plánu Kozmice.pdf  07. 07. 2020
Veřejná vyhláška _Oznámení  zahájení o vydání změny č.1 územnímu plánu Kozmice.pdf  26. 05. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_ DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.pdf  11. 05. 2020
Oznámení veřejnou výhláškou.pdf  18. 02. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o shromažďování odpadů a odstraňování, nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozmice.pdf  01. 01. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.pdf  01. 01. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf  01. 01. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA _ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.pdf  03. 04. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ÚZEMNÍMU PLÁNU KOZMICE.pdf  06. 07. 2019
Obecně závazná vyhláška 1/2019 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu v obci Kozmice  31. 05. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019  24. 04. 2019
Obecně závazná vyhláška obce Kozmice č. 2/2018kterou se stanoví poplatek za komunální odpad  30. 11. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu v obci Kozmice  10. 06. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017  10. 09. 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - Požární řád  16. 02. 2017 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015kterou se stanoví poplatek za komunální odpad      /     pozbyla platnost dne 15.12.2018  13. 10. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o shromažďování odpadů a odstraňování, nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozmice  11. 10. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o pohybu psů na veřejném prostranství

 11. 10. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku ze psů  11. 10. 2016
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Kozmice  11. 10. 2016

Směrnice

Název směrnice Zveřejněno
Směrnice 1/2020 Spisový a skartační řád obce Kozmice.pdf  21. 01. 2020
Směrnice pro tvorbu a čerpání finančních prostředků na financování vodovodů a kanalizací.pdf  20. 06. 2019
Kozmice_Řád veřejného pohřebiště.pdf  31. 05. 2019
Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf  06. 03. 2019
Interní směrnice č. 1/2017 o postupech při zadávání veřejné zakázky  15. 02. 2017
Směrnice č.2/2016 směrnice upravující výběr poplatku za pronájem místa, prostoru, pozemku  10. 10. 2016
Směrnice o přeceňování majetku reálnou hodnotou  10. 10. 2016
Jednací řád Zastupitelstva obce Kozmice  10. 10. 2016
Interní směrnice č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky  10. 10. 2016
Ustanovení finančního výboru obce  10. 10. 2016
Ustanovení kontrolního výboru obce  10. 10. 2016
Organizační řád obcePříloha č. 1 - Personální obsazení a kompetence  10. 10. 2016
Účetní směrnice - oběh účetních dokladů  10. 10. 2016
Směrnice o zabezpečení systému vnitřních finančních kontrol  10. 10. 2016
Spisový a skartační řád  10. 10. 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

2022

Zápisy Zveřejněno
Zápis č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 5.5.2022.pdf 12.05.2022
Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29.3.2022.pdf 06.04.2022
Zápis č.2 /2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 11.2.2022.pdf                                                                                                    18.02.2022
Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 25.1.2022.pdf 01.02.2022

2021 

Zápisy Zveřejněno
Zápis č.8/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 21.12.2021.pdf 23.12.2021
Zápis č.7/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 30.11.2021.pdf 03.12.2021
Zápis č.6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 12.10.2021 .pdf 13.10.2021
Zápis č.5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 9.9.2021.pdf 13.9.2021

Zápis č.4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 11.6.2021.pdf

17.6.2021

Zápis č.3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce  Kozmice ze dne 4.5.2021.pdf

13.4.2021
Zápis č.2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 31.3.2021.pdf 07.4.2021

Zápis č.1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 25.2.2021.pdf

25.2.2021

2020

Zápisy Zveřejněno
Zápis č.11/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 22.12.2020 .pdf 30.12.2020
Zápis č. 10/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 30.11.2020.pdf  7.12.2020
Zápis č.9/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29.9.2020.pdf  1.10.2020
Zápis č.8/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 13.8.2020.pdf 14. 8. 2020
Zápis_č.7/2020 ze zasedání zastupitelstva_obce Kozmice ze dne 7.7.2020.pdf    7. 7. 2020
Zápis č.6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 15.6. 2020.pdf 19. 6. 2020
Zápis_č.5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29.5.2020._.pdf  2. 6. 2020
Zápis č.4/2020 ze zasedání zastupitelstva_obce Kozmice ze dne_27.4.2020.pdf  7. 5. 2020
Zápis č.3/2020 ze zasedání  zastupitelstva  obce Kozmice ze dne 27.2.2020.pdf  9. 3. 2020

Zápis č. 2/2020 ze zasedání  zastupitelstva obce Kozmice ze 7.2.2020.pdf

 7. 2. 2020

Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze 20.1.2020.pdf                                                                                        

 21.1.2020

2019

Zápisy Zveřejněno

Zápis č.9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 20.12.2019.pdf

30.12.2019

Zápis č.8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze 29.11.2019.pdf

08.12.2019

Zápis č.7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 17.10.2019..pdf

24.10.2019
Zápis č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 5.9.2019. 11. 9. 2019
Zápis č.5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 20.6.2019 26. 6. 2019
Zápis č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 17.5.2019 30. 5. 2019
Zápis č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 5.4.2019 11. 4. 2019
Zápis č.2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 6.3.2019   8. 3. 2019
Zápis č.1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 1.2.2019 11. 2. 2019
Zápis č.8/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 27. 12. 2019   7. 1. 2019

2018

Zápisy Zveřejněno
Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 28. 11. 2018 7. 12. 2018
Zápis_č.6/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.10.2018.pdf  8. 11. 2018
Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 26. 9. 2018  5. 10. 2018
Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 29. 6. 2018  9. 7. 2018
Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 30. 5. 2018  10. 6. 2018
Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 11. 4. 2018  19. 4. 2018
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 15. 2. 2018  3. 3. 2018

2017

Zápisy Zveřejněno
Zápis č. 9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 21. 12. 2017   31. 12. 2017
Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 29. 11. 2017  8. 12. 2017
Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 1. 11. 2017  9. 11. 2017
Zápis  č.6/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 6.9._2017.pdf    15. 9. 2017
Zápis č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 28. 6. 2017  7. 7. 2017
Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 26. 5. 2017  13. 6. 2017
Zápis č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 26. 4. 2017  27. 4. 2017
Zápis č. 02/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 24. 3. 2017  27. 3. 2017
Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 15. 2. 2017  23. 2. 2017

2016

Zápisy Zveřejněno
Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 30. 12. 2016  6. 1. 2017
Zápis č. 8/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 25. 11. 2016  1. 12. 2016
Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 14. 10. 2016  15. 11. 2016
Zápis č. 06/2016 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 1. 7. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 04/2016 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3. 6. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 03/2016  ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 4. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 02/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 11. 3. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 01/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 1. 2016  10. 10. 2016