Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Výstava_Panská sídla
2
Výstava_Panská sídla
3
Výstava_Panská sídla
4
Výstava_Panská sídla
5
Výstava_Panská sídla
6
Výstava_Panská sídla
7
Výstava_Panská sídla
8
Výstava_Panská sídla
9
Výstava_Panská sídla
10
Výstava_Panská sídla
11
Výstava_Panská sídla
12
Výstava_Panská sídla
13
Výstava_Panská sídla
14
Výstava_Panská sídla
15
Výstava_Panská sídla
16
Výstava_Panská sídla
17
Výstava_Panská sídla
18
Výstava_Panská sídla
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Kozmice OZV_k_mistnimu_poplatku_za_odpad-dle_kapacity-2022.pdf  01.01.2023
Obecně závazná vyhláška č.4/2021 o místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf  01. 01. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf  19. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška č.2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2021.pdf  28. 10. 2021
Obecně závazná vyhláška Obce Kozmice 1/2021 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu v obci Kozmice.pdf  05. 05. 2021
Veřejná vyhláška _ Vydání Změny č.2 územního plánu Kozmice formou opatření obecné povahy.pdf  18. 12. 2020

Vyhláška č.2/2020 stanovení podmínek akcí typu technoparty.pdf

 30. 09. 2020
Veřejná vyhláška oznámení o vydání změnyč.1 územnímu plánu Kozmice.pdf  07. 07. 2020
Veřejná vyhláška _Oznámení  zahájení o vydání změny č.1 územnímu plánu Kozmice.pdf  26. 05. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_ DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.pdf  11. 05. 2020
Oznámení veřejnou výhláškou.pdf  18. 02. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o shromažďování odpadů a odstraňování, nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozmice.pdf  01. 01. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.pdf  01. 01. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf  01. 01. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA _ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.pdf  03. 04. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ÚZEMNÍMU PLÁNU KOZMICE.pdf  06. 07. 2019
Obecně závazná vyhláška 1/2019 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu v obci Kozmice  31. 05. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019  24. 04. 2019
Obecně závazná vyhláška obce Kozmice č. 2/2018kterou se stanoví poplatek za komunální odpad  30. 11. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu v obci Kozmice  10. 06. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017  10. 09. 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - Požární řád  16. 02. 2017 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015kterou se stanoví poplatek za komunální odpad      /     pozbyla platnost dne 15.12.2018  13. 10. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o shromažďování odpadů a odstraňování, nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozmice  11. 10. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o pohybu psů na veřejném prostranství

 11. 10. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku ze psů  11. 10. 2016
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Kozmice  11. 10. 2016

Směrnice

Název směrnice Zveřejněno
Směrnice 1/2020 Spisový a skartační řád obce Kozmice.pdf  21. 01. 2020
Směrnice pro tvorbu a čerpání finančních prostředků na financování vodovodů a kanalizací.pdf  20. 06. 2019
Kozmice_Řád veřejného pohřebiště.pdf  31. 05. 2019
Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf  06. 03. 2019
Interní směrnice č. 1/2017 o postupech při zadávání veřejné zakázky  15. 02. 2017
Směrnice č.2/2016 směrnice upravující výběr poplatku za pronájem místa, prostoru, pozemku  10. 10. 2016
Směrnice o přeceňování majetku reálnou hodnotou  10. 10. 2016
Jednací řád Zastupitelstva obce Kozmice  10. 10. 2016
Interní směrnice č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky  10. 10. 2016
Ustanovení finančního výboru obce  10. 10. 2016
Ustanovení kontrolního výboru obce  10. 10. 2016
Organizační řád obcePříloha č. 1 - Personální obsazení a kompetence  10. 10. 2016
Účetní směrnice - oběh účetních dokladů  10. 10. 2016
Směrnice o zabezpečení systému vnitřních finančních kontrol  10. 10. 2016
Spisový a skartační řád  10. 10. 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

2024

                                                                                                                          Zápisy                                                                                                                                                   Zveřejněno 
Zápis č.3/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 04.04.2024.pdf 13.04.2024
Zápis č.1/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 24.1.2024.pdf 29.01.2024
Zápis č.2/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice  ze dne 4.3.2024..pdf 14.03.2024

2023

                                                                                                                          Zápisy                                                                                                                                                   Zveřejněno 
Zápis č.10/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 19.12.2023.pdf 21.12.2023
Zápis č.9/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 28.11.2023.pdf 05.12.2023
Zápis č.8/2023 ze zasedání zastupitelstva obec Kozmice ze dne 9.11.2023.pdf 16.11.2023
Zápis č.7/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 21.9.2023.pdf 29.09.2023
Zápis č.6/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 26.6.2023.pdf 04.07.2023
Zápis č.5/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 5.6.2023.pdf 14.06.2023
Zápis č.4/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 25. 4.2023.pdf 05.05.2023
Zápis č. 3/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 23.3.2023.pdf 28.03.2023
Zápis č.2/2023 ze zasedání  zastupitelstva obce Kozmice ze dne 27.2.2023.pdf 06.03.2023
Zápis č. 1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 30.1.2023.pdf 06.02.2023

2022

Zápisy Zveřejněno
Zápis č.10/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 19.12.2022.pdf 20.12.2022
Zápis č.9/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29.11.2022.pdf 01.12.2022
Zápis č.8/2022 ze zasedání  zastupitelstva obce Kozmice ze dne 31.10.2022.pdf 10.11.2022
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozmice ze dne 19.10.2022.pdf 20.10.2022
Zápis č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 1.9.2022 .pdf 08.09.2022
Zápis č.6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 21.7.2022.pdf 01.08.2022
Zápis č.5/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 14.6.2022.pdf.pdf 24.06.2022
Zápis č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 5.5.2022.pdf 12.05.2022
Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29.3.2022.pdf 06.04.2022
Zápis č.2 /2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 11.2.2022.pdf                                                                                                    18.02.2022
Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 25.1.2022.pdf 01.02.2022

2021 

Zápisy Zveřejněno
Zápis č.8/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 21.12.2021.pdf 23.12.2021
Zápis č.7/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 30.11.2021.pdf 03.12.2021
Zápis č.6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 12.10.2021 .pdf 13.10.2021
Zápis č.5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 9.9.2021.pdf 13.9.2021

Zápis č.4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 11.6.2021.pdf

17.6.2021

Zápis č.3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce  Kozmice ze dne 4.5.2021.pdf

13.4.2021
Zápis č.2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 31.3.2021.pdf 07.4.2021

Zápis č.1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 25.2.2021.pdf

25.2.2021

2020

Zápisy Zveřejněno
Zápis č.11/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 22.12.2020 .pdf 30.12.2020
Zápis č. 10/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 30.11.2020.pdf  7.12.2020
Zápis č.9/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29.9.2020.pdf  1.10.2020
Zápis č.8/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 13.8.2020.pdf 14. 8. 2020
Zápis_č.7/2020 ze zasedání zastupitelstva_obce Kozmice ze dne 7.7.2020.pdf    7. 7. 2020
Zápis č.6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 15.6. 2020.pdf 19. 6. 2020
Zápis_č.5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29.5.2020._.pdf  2. 6. 2020
Zápis č.4/2020 ze zasedání zastupitelstva_obce Kozmice ze dne_27.4.2020.pdf  7. 5. 2020
Zápis č.3/2020 ze zasedání  zastupitelstva  obce Kozmice ze dne 27.2.2020.pdf  9. 3. 2020

Zápis č. 2/2020 ze zasedání  zastupitelstva obce Kozmice ze 7.2.2020.pdf

 7. 2. 2020

Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze 20.1.2020.pdf                                                                                        

 21.1.2020

2019

Zápisy Zveřejněno

Zápis č.9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 20.12.2019.pdf

30.12.2019

Zápis č.8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze 29.11.2019.pdf

08.12.2019

Zápis č.7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 17.10.2019..pdf

24.10.2019
Zápis č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice ze dne 5.9.2019. 11. 9. 2019
Zápis č.5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 20.6.2019 26. 6. 2019
Zápis č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 17.5.2019 30. 5. 2019
Zápis č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 5.4.2019 11. 4. 2019
Zápis č.2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 6.3.2019   8. 3. 2019
Zápis č.1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 1.2.2019 11. 2. 2019
Zápis č.8/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice dne 27. 12. 2019   7. 1. 2019

2018

Zápisy Zveřejněno
Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 28. 11. 2018 7. 12. 2018
Zápis_č.6/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.10.2018.pdf  8. 11. 2018
Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 26. 9. 2018  5. 10. 2018
Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 29. 6. 2018  9. 7. 2018
Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 30. 5. 2018  10. 6. 2018
Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 11. 4. 2018  19. 4. 2018
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 15. 2. 2018  3. 3. 2018

2017

Zápisy Zveřejněno
Zápis č. 9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 21. 12. 2017   31. 12. 2017
Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 29. 11. 2017  8. 12. 2017
Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 1. 11. 2017  9. 11. 2017
Zápis  č.6/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 6.9._2017.pdf    15. 9. 2017
Zápis č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 28. 6. 2017  7. 7. 2017
Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 26. 5. 2017  13. 6. 2017
Zápis č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 26. 4. 2017  27. 4. 2017
Zápis č. 02/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 24. 3. 2017  27. 3. 2017
Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 15. 2. 2017  23. 2. 2017

2016

Zápisy Zveřejněno
Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 30. 12. 2016  6. 1. 2017
Zápis č. 8/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 25. 11. 2016  1. 12. 2016
Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 14. 10. 2016  15. 11. 2016
Zápis č. 06/2016 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 1. 7. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 04/2016 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3. 6. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 03/2016  ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 4. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 02/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 11. 3. 2016  10. 10. 2016
Zápis č. 01/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 1. 2016  10. 10. 2016