Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Strategický a územní plán obce

 

 

Územní plán obce Kozmice

Oznámení zveřejnění údajů o vydaném ÚP Kozmice.pdf

Kozmice_01_02_zakladni cleneni_r2[1].pdf

Kozmice_01_03_hlavni_r2[1].pdf

Kozmice_01_04_krajina_r2[1].pdf

Kozmice_01_05_doprava_r2[1].pdf

Kozmice_01_06_vodni hospodarstvi_r2[1].pdf

Kozmice_01_07_energetika_r2[1].pdf

Kozmice_01_08_verejne_pros_r2[1].pdf

Kozmice_02_02_koordinacni_r2[1].pdf

Kozmice_02_03_sirsi_vztahy_r2[1].pdf

Kozmice_02_04_zabory_zpf_r2[1].pdf

ÚP Kozmice_vyrok a oduvodneni_06-2019.pdf

 

 

Geoportál Středočeského kraje - zveřejnění územně plánovacích dokumentací

Odkaz na mapovou aplikaci Středočeského kraje - "Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji<https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/>"

 

 

Strategie rozvoje obce  "Kozmice 2020"

Program rozvoje obce Kozmice představuje strategický dokument obce a je jedním ze základních dokumentů, vyjadřující předpokládaný vývoj územního celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Program rozvoje je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.

        Strategie rozvoje obce Kozmice je připravována jako dokument pro podporu dotačních projektů připravovaných a podávaných do evropských,     

    národních i krajských dotačních programů. Hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi sladování jednotlivých zájmů tak, aby se obec rozvíjela

                            jako celek. Cílem rozvoje je vytvoření podmínek pro plně hodnotný a udržitelný život na vesnici a zlepšení současného stavu.

Strategie_rozvoje_Kozmice_Aktualizace.pdf

 

 

Sportovní a relaxační areál

 

Sportovní relaxační areál

 

 

 

 

 

Pasport komunikací

Pasport místních komunikací a změna č.2.pdf

Pasport místních komunikací a změna č.1.pdf

Pasport komunikací obce Kozmice